Mayové

Civilizace starých Mayů fascinuje vědce i obyčejné lidi od doby, kdy byly objeveny úchvatné zříceniny mayských měst skryté v hloubi tropických pralesů na území, které sahá od státu Tabasco v jižní části Mexica přes Yucatan, Belize a Guatemalu až do dnešního Hondurasu a Salvadoru. Za objevení těchto mystických kulturních a náboženských center vděčíme zejména Johnu Stephensovi a Fredericku Catherwoodovi, kteří v polovině 19. století nalezli zbytky některých slavných měst v jižním Mexiku a Guatemale a otevřeli tak cestu dalším archeologickým nadšencům, vědcům a dobrodruhům.

 

Tato rozsáhlá část Mesoameriky představuje jednu z nejpestřejších klimatických oblastí na naší planetě. Od chladných horských lesních porostů až po tropickou vlhkou džungli, díky tomu se zde nachází velice rozmanitá flora a fauna. Tento svět, v kterém žili, byl plný barev a staří Mayové v něm vytvořili civilizaci, která prošla během své existence mnoha změnami, přesto můžeme dnes obdivovat nejenom jejich architekturu, ale též nástěnné malby, skulptury a něco málo z toho, co bylo zachováno v písemné podobě a dokonce některé jejich zvyky a obřady, které přežívají do dnešních dnů mezi místním mayským obyvatelstvem. Mapa úplně dole ukazuje nejvýznamější mayská centra v oblasti mexického Yucatanu a částečně též Guatemaly Monumentální chrámy, paláce a pyramidy, bohatě zdobené roztodivnými reliéfy či plastikami bohů svědčí o společnosti, jejíž vládnoucí třída měla neuvěřitelně detailní znalosti astronomie, ovládající též složitou matematiku i kalendářní symboliku a jejíž vnímání času, jako cyklického fenoménu, se zásadně liší od našeho. Byla to též společnost častých válek, politických sňatků, spiknutí či rituálních obřadů nezřídka kdy spojených s proléváním krve.

 

Postupem času, jak dochází k novým nálezům a rozlušťování mayského hieroglyfického písma vycházejí najevo nové a nové, někdy velmi překvapivé informace o této starověké civilizaci. Zdá se, že celou mayskou civilizací prochází od nepaměti, jako červená linka, hrozící předtucha zániku a zhroucení celé civilizace. Tyto předpovědi či proroctví mají základ právě v dokonalé znalosti astrologie a matematiky, pohybu nebeských těles, slunečních fází i cyklů jeho erupcí. To vedlo k cyklickému vnímání času a předvídání již jednou zažitých či dedukovaných událostí. Zhroucení mayské civilizace na rozkvětu sil v klasickém období a doslova „zmizení“ některých mayských městských států, zejména v jižní a centrální oblasti, je dodnes obestřeno záhadou, byť existují „různé“ teorie, které to zapříčinily. Pojďte tedy poodhrnout roušku tajemství a nahlédněte do tohoto fascinujícího světa starých Mayů. Pokud se chcete dozvědet více o této civilizaci, přejděte do sekce „svět Mayů“ přístupné v hlavním menu na home page.