Pyramidy

V této sekci jsou v abecedním pořadí představena některá nejvýznamější mayská města. Pro přehlednost je níže umístěna mapa Yucatanu, podrobné informace o jednotlivých městech získáte po kliknutí na „více info“. Máte-li zájem navštívit některá mayská města, přejděte do sekce „výlety“ nebo v případě zájmu o vícedenní výlety do sekce „okruhy“ v hlavním menu.


Bonampak patří mezi města, která dosáhla svého největšího rozkvětu v tzv. klasickém období mezi lety 600 – 850. Najdeme zde nástěnné polychromní malby objevené v roce 1646 a patřící mezi nejdůležitější umělecká díla celé Mesoameriky, neboť nám podávají cenná grafická i písemná svědectví, která jsou nesmírné důležitá pro rekonstrukci válek, rituálů a dalších oblastí života Mayů. Více info


Becán, Chicanná a Xpujil. Všechna tři starobylá mayská města leží v blízkém sousedství na jihu Yucatanu poblíž hranice s Guatemalou. Tato města spolu s dalšími v této oblasti nesou rysy architektonického stylu Rio Bec a částečně též stylu Chenes (zejména Chicanná). více info


Calakmul je považován za jedno z nejdůležitějších nalezišť a patřil k nejmocnějším mayským královstvím, v době své největší slávy porazil i mocné království Tikal. Město bylo objeveno poměrně pozdě, až v roce 1931 a kromě jiného je významné nálezem 117 kamenných stél. Díky své geografické poloze vytvářel Calakmul koalici s dalšími sousedními městy na jihu: El Mirador, Caracol a Uaxactún, jako protipól dominantnímu městu celé oblasti, Tikalu. více info


Caracol (leží v Belize) byl objeven až relativně velmi pozdě a to v roce 1937, zůstal tak po téměř 1000 let skryt v hluboké džungli. Teprve roku 1985 začínají skutečné archeologické práce a díky své relativně komplikované dostupnosti jsou poměrně málo navštěvované dodnes…..Leží cca 40 km od města San Ignacio poblíž hranice s Guatemalou. Caracol patří mezi „top five“ – pětici nejvýznamnějších a nejmocnějších mayských království (Tikal, Palenque, Calakmul a Copán jsou zbývající čtyři) více info


Cobá v mayském překladu znamená „neklidné vody“, což pravděpodobně poukazuje na pět okolních jezer neboli cenotes: Cobá, Macanxoc, Sacalpuc, Yaxlaguna a Xcanh. Při návštěvě pradávných mayských chrámů zachovalých uprostřed divoké džungle budete moci dýchat horký vlhký vzduch, kráčet po staletí starých stezkách nebo vylézt po strmých schodech na vrcholy pyramid. To vše Vás spojí se starou mayskou civilizací, která jako by pospávala na kamenech v pralese, čekajíc na vhodný okamžik k znovuzrození z dávných hlubin času. více info


Copán (leží v Hondurasu) objevil v roce 1570 Diego Garcia de Palacio a až do 19 století zde nebyly prováděny žádné archeolog. práce. Údolí Copánu bylo osídleno již kolem 1500 př.n.l. ale masivní stopy po mayské přítomnosti se datují k letopočtu 100 n.l. kdy se zde začali usazovat tzv. „Cholští“ Mayové. Podle dochovaných pramenů přišel v roce 427 z Tikalu král, který založil Copán a nastartoval královskou linii 16ti po sobě jdoucích vladařů…více info


Dzibilchaltún byl jedním z nejdůležitějších měst Mayů a jeho počátky leží v raně klasickém období, cca kolem roku 250 n.l. Město nabývalo na významu a s tím rostl i počet jeho obyvatel, který kolem roku 830 n.l. dosahoval kolem 20 000, celkem se zde nacházelo několik set objektů. Nejznámější zachovanou památkou je „Chrám sedmi panenek“ více info


Edzná leží ve státě Campeche na západě Yucatanu v oblasti, kterou označujeme jako „Puucká oblast“ neboť se zde na relativně malé ploše nalézají krásná města reprezentující puucký stavebí styl. Samotné jméno Edzná znamená v překladu „sídlo Itzů“ a odkazuje na vliv tohoto národa, který sem migroval z jižních oblastí mexického zálivu. Edzná se rozkládá na ploše cca 17 km2 a během svého největšího rozkvětu v klasickém období mezi lety 600-900 n.l. měla více jak 200 různých staveb. více info


Ek Balám znamená v mayštině „černý jaguár“ nebo „jasná hvězda jaguár“. Město zažilo svůj největší rozkvět kolem 700 – 1000 n.l. Ukit Kan Lek´t Tok´- to je jméno významného mayského krále, který byl po své smrti zobrazen v ojedinělém a uchvatném štukovém vlysu, jak se vynořuje z tlamy obrovské nestvůry. Tato obří plastika jež nese rysy stylu „Chenes“ je umístěna na vrcholu akropole, která je zároven nejvyšší stavbou v Ek Balamu. více info


Chichén Itzá je nejznámější a nejslavnější mayské naleziště patřící též mezi „7 novodobých divů světa“ a leží v centrální části severního Yucatanu asi dvě a půl hodiny jízdy z Cancúnu. Jeho historie je dlouhá a bohatá a rovněž vyjimečná. Najdete zde především proslavenou pyramidu Kukulkána, ale i další významné stavby jako např. Chrám válečníků či největší hřiště na pelotu – posvátnou míčovou hru Mayů. více info


Kabáh, Sayil a Labná jsou tři sousedící mayská města, nacházející se v samém srdci „puucké“ oblasti, 30 km jižně od pyramid v Uxmalu ve státě Yucatan, zhruba 1,5-2 hodiny jízdy z Meridy. Celá tato oblast trpěla značným nedostatkem vody, nebyly zde žádné cenotes a proto Mayové budovali tzv. „chultunes“, do kterých jímali z velké plochy deštovou vodu a zajišťovali si tak zásobárnu vody v období sucha. Ze stejných důvodů je ve všech městech této oblasti kladen důraz na časté zobrazování masek boha deště Chaca. více info


Lamanai (leží v Belize) patří mezi nejvýznamější mayská království na území Belize a je nejdéle trvajícím osídlením v Mesoamerice. První známky osídlení se datují již od 1500 př.n.l. až do roku 1680 n.l. což představuje téměř 3200 let …… Název města by podle odborníků mohl odkazovat na velký výskyt krokodýlů jako „vodního“ tvora což potvrzují poměrně četné nálezy jeho vyobrazeni ve formě figurek či na keramice a také na vápencove masce na úpatí chrámu z 6.století. více info


Lubaantum (leží v Belize) se nachází cca 3 km od vesnice San Pedro a necelých 40 km od Punta Gorda v nejjižnější části Belize v distriktu Toledo. Moderní název Lubaantun v překladu značí „povalené kameny“ přičemž původní starý název království není dodnes znám. Lubaantun byl administrativním, ceremoniálním a obchodním centrem v pozdně klasickém období mezi lety 700 – 900 n.l. Nálézá se zde 11 velkých kamenných objektů na 5 náměstích a celkem 3 hřiště na posvátnou míčovou hru pelotu. více info


Mayapán je jedno s posledních velkých království, které zažilo mayskou slávu. Po roce 1250, kdy poráží svého souseda a rivala Chichén Itzá v mocenském boje o vládu nad severním Yucatanem se Mayapán stává dominantním městem celého regionu a ovládá toto území dalších cca 200 let. Poté stajně jako u ostatních měst dochází k záhadnému opuštění města a v době, kdy přícházejí na Yucatan Španělé, je Mayapán, stejně jako Chichén Itzá i další mayská města pohlcen džunglí. Mayapán vás nadchne svoji architekturou, umístěním všech hlavních staveb na centrální plaze, ale zejména tím, že je minimálně navštěvováno turisty. Všechny pyramidy jsou volně přístupné a můžete tak vystoupat na vrchol Kukulkánovy pyramidy, která je velmi podobná té v Chichén Itzá a odtud mít všechny stavby jako na dlani, najdete zde i kruhovou observatroř/hvězdárnu podobnou té v Chichén Itzá.


Palenque patří nepochybně mezi největší a nejkrásnější města mayského světa. V době své největší slávy, během pozdně klasického období, to bylo centrum politické, vojenské a náboženské moci v širokém okolí a sahalo až do jižních oblastí řeky Usumacinty, která dnes tvoří přírodní hranicí mezi mexickým Chiapasem a Guatemalou. Místo má zvláštní a vyjimečnou atmosféru neboť je situováno na úpatí horského masivu a je obklopeno bujnou vegetací tropické džungle. Palenque je známé nálezem zachovalé hrobky neslavnějšího myského krále Pacala. více info


Teotihuacan (nepatří mezi mayská království a jedná se o zcela jinou kulturu, ale protože často poznávací okruhy začínají návštevou tohoto místa je zde zařazeno) leží v nadmořské výšce 2200 m a cca 50 km severo-východně od M.C. Tato kultura měla nesmírný vliv na rozvoj celé Mesoameriky a stal se kultovním místem a inspirací pro takové kultury jako byla Aztékové, Toltékové i Mayové. Civilizace, která zde v klasickém období sídlila, je možná ještě více záhadnější než Mayové neboť o ní víme jen velmi málo. Počátkem našeho letopočtu se začali budovat základy tohoto města či spíše aglomerace, která měla později silně ovlivnit historii a kulturu celé Mesoameriky. více info


Tikal leží v Guatemale a je považován za nejslavnější a nejvýznamější mayské království. Byly zde postaveny nejvyšší mayské pyramidy, jejichž vrcholy ční vysoko nad bujnou džunglí. Svého největšího rozkvětu dosahuje Tikal v klasickém období, zejména po kolapsu království Mirador na severu, kdy se stává dominantním královstvím celé oblasti. více info


Tulum je jediné mayské město postavené přímo na břehu moře. Město je jako jedno z mála obehnáno masivní kamennou zdí mající zřejmě obranné účely. Původně se město jmenovalo Zamá neboli úsvit, což je příznačné, protože slunce vychází nad mořem přesně proti hlavnímu chrámu. Na rozdíl od ostatních mayských měst byl Tulum v době příchodů Španělů stále obydlený. více info


Uxmal byl jedním z nejdůležitějších měst na Yucatanu a v době své největší slávy mezi 600 – 1000 n.l. v něm žilo až 25 000 obyvatel. Uxmal znamená v mayštině „třikrát postavený“ a zřejmě odkazuje na skutečnost, že hlavní pyramida ve městě byla několikrát přestavována. Jmenuje se „Pyramida kouzelníka“ a měří 35 metrů. Uxmal je centrem „puucké“ oblasti a můžeme zde obdivovat překrásné stavby postavené v tomto stylu. Mezi nejdokonalejší ukázku puuckého stylu patří bezesporu „Palác guvernéra“. více info


Yaxchilán Ruiny města Yaxchilán byly objeveny v roce 1881 Edwinem Rockstrohem a nalézají se v zákrutě řeky Usumacinta, v dnešním státě Chiapas. Tato řeka dlouhá cca 550 km tvoří přírodní hranici mezi Guatemalou a Mexikem. Střed města je „Gran Plaza“ a tvoří ji dvě základní architektonické skupiny: „Acropolis grande“ a „Acropolis pequeňa“ a v této zoně se nachází asi 130 budov a objektů. více info


Yaxha Toto významné naleziště leží v Guatemale a není zatím navštěvováno turisty tolik, jako nedaký Tikal, což dává těm nemnoha návštěvníkům pocit splynutí s dávnou minulostí a intimnosti při výstupu na všechny pyramidy a chrámy. Yaxha v překladu z mayštiny znamená „zelená či snad modro-zelená voda“. Toto mayské království, které bylo objeveno v roce 1905 leži mezi dvěma lagunami Sacnab and Yaxhá, centrum města zaujímá plochu dvou km2 a bylo zde objeveno kolem 1.700 objektů. více info